portrettbilde, forfatter

Ingar Beck Landet

Manager
ingar.landet@thema.no
+47 958 77 530

Ingar har bred erfaring som konsulent innenfor energi- og transportsektoren gjennom ett år som teknisk trainee i Det Norske Veritas og tre år som konsulent i Boston Consulting Group. Ingar startet i THEMA i april 2015. Prosjekterfaringen hans omfatter due diligence i oppkjøpsprosesser, forretningsstrategi, organisasjonsdesign, lederutviklingsstrategier og operasjonelle forbedringer for ledende nordiske selskaper. Tidligere har han hatt kortere sommer-/deltidsjobber for NTNU, Statoil, Accenture og Forsvarets Forskningsinstitutt.

Ingar er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU, med spesialisering i modellbasert reguleringsteknikk. Avsluttende oppgave ble skrevet i samarbeid med Statoil og omfattet matematisk modellering og utvikling av reguleringsalgoritmer for boreoperasjoner fra flytende borerigger.

Vil vannkraften få konkurranse som leverandør av fleksibilitet? »

Evne til å levere fleksibilitet er viktig for å løse mange utfordringer i fremtidens energisystem. Fleksibilitet i kraftsammenheng er et samlebegrep som kan knyttes til svært ulike behov. Mange teknologier med svært ulike egenskaper kan bidra til å dekke forskjellige fleksibilitetsbehov.

Vil blockchain gi et radikalt teknologisjokk for kraftbransjen? »

Det er stor oppmerksomhet omkring Blockchain-teknologier for tiden, også i kraftbransjen. Teknologiene kan bidra til å senke transaksjonskostnader. Bruksområdene i kraftbransjen er i prinsippet mange, f.eks. når det gjelder å inngå bilaterale handler. Potensialet er likevel svært usikkert, og det beste rådet er å engasjere seg for å forstå utviklingen.

Vellykket prøveordning ga økt tilbud av reserver fra fleksibelt forbruk »

Statnett viderefører i vinter prøveordningen for deltagelse av aggregert fleksibelt forbruk i reservemarkedene i NO1. THEMAs evaluering av fjorårets ordning viste at erfaringene var positive og bidro til å øke tilgangen på reserver fra fleksibelt forbruk.