portrettbilde, forfatter

Jacob Koren Brekke

Konsulent
jacob.brekke@thema.no
+47 456 73 930

Jacob begynte som analytiker i THEMA i august 2016. I THEMA har han jobbet med markedsanalyse og prisprognoser for både elsertifikat- og kraftmarkedet, samt vært med å utvikle THEMAs nettmodell, TheGrid. I tillegg har han jobbet med teknologiovervåking og opparbeidet seg erfaring med verdivurdering.
Jacob er utdannet sivilingeniør Energi og Miljø med hovedfokus på optimering og kraftsystemanalyser. I sin masteroppgave på NTNU har han analysert et marked for spinning reserves i kraftsystemet, og hvordan deltagelse i dette markedet påvirker vannkraftplanlegging. Gjennom sommerjobber i Statkraft og COWI har Jacob erfaring fra hydrologiske analyser, nødstrømsanalyser og innovasjonsprosjektet COWitry.