portrettbilde, forfatter

Per Arne Karlsen

Samarbeidspartner
perarne@enerviva.no
+47 917 27 669

Per Arne har over 25 års erfaring fra ledelse innen energi- og rådgivningsbransjen. Hans faglige fokus er strategi og kommunikasjon, forretningsutvikling og prosjektstyring.

Per Arne har vært konserndirektør for marked og forretningsutvikling i Akershus Energi. Der hadde han ansvar for konsernets krafthandelsvirksomhet og salg til sluttkunder, samt for utvikling av nye prosjekter basert på fornybare energikilder (vannkraft, fjernvarme, sol og hydrogen). Han var også ansvarlig for utvikling av bioenergi/fjernvarme som eget forretningsområde i konsernet, for byggingen av Norges største solfangeranlegg ved Akershus Energipark ved Lillestrøm, og ansvarlig for konsernets FoU-satsing innen fornybar energi.
Han har også hatt lederstillinger i rådgiverbransjen og var sist Regionleder Energi i Sweco Norge med ansvar for 110 eksperter på fornybar energi, kraftnett, anlegg og miljø. Stillingen innebar ansvar for regionens resultat, strategi- og markedsarbeid nasjonalt og internasjonalt, samt ansvar for forhandlinger og oppfølging av større rammeavtaler. Avtalene gjaldt anleggs- og planprosjekter innen kraft- og nettutbygging med tilhørende miljø- og samfunnsanalyser.

Per Arne har bred erfaring fra ulike styreverv i virksomheter innen fornybar energi, krafthandel og næringsutvikling. I styresammenheng har han særlig vært opptatt av forretningsutvikling og risikohåndtering. Han var styreleder i Norsk Bioenergiforening i 2008-2012. Han har arbeidet aktivt med rammebetingelser for energibransjen og har sittet i Forskningsrådets styringsgruppe for FME-prosjekter om vannkraft og bioenergi.
Av utdannelse er Per Arne ingeniør innen bygg/anlegg, Diplomøkonom fra BI og har en MBA-grad fra Heriot-Watt University. Han har også gjennomført Executive Management Programme (strategi, ledelse og innovasjon) ved Insead i Frankrike og er sertifisert prosjektleder Prince2 Practioner fra Metier AS.
Per Arne samarbeider med THEMA gjennom eget firma, Enerviva AS.