portrettbilde, forfatter

Roger Grøndahl

Manager
roger.grondahl@thema.no
+47 926 89 347

Siden Roger begynte i THEMA i 2012 har han jobbet mye med modellutvikling og prisprognoser, i tillegg til øvrig og variert prosjektarbeid. Han har vært med på flere verdivurderinger av både kraft-, nett og sluttbrukervirksomheter, samt jobbet en del med både skattespørsmål og etterspørselssiden i det nordiske kraftmarkedet. Per nå er han ansvarlig for THEMAs modellering av inntektsrammereguleringen av norske nettselskaper, samt en nøkkelperson i teamene som modellerer både elsertifikatmarkedet og kraftmarkedet i THEMA.

Roger er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, der han opparbeidet faglig erfaring innen elektrisk energiteknikk, kraftmarkeder og optimeringsmetoder.
Tidligere hatt kortere sommer-/deltidsjobber for NTNU, Elkem, DNB Markets og Rystad Energy.