Marked

Hand of officer holding pen and pointing graph paper.There are graphs of glowing statistics on picture.

Siden etableringen i 2010 har THEMA utviklet seg til å bli en etterspurt prognose- og modelleverandør for energisektoren i Norden og Europa, noe en voksende liste av europeiske kunder og modellbrukere reflekterer.
THEMA tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen markedsanalyse, fra prisprognoser for det nordiske og europeiske kraftmarkedet, samt markedet for elsertifikater, via analyser og rådgivning, til avanserte, skreddersydde modelløsninger.
Våre prisprognoser og markedsanalyser er støttet av omfattende databaser og sofistikerte modelleringsverktøy. Våre egenutviklede modeller, inkludert vår anerkjente kraftmarkedsmodell TheMA, brukes både i våre egne prisprognoser og på lisens av en rekke aktører i Europa.

Prisprognoser

THEMA tilbyr standard prisprognoser for kraftmarkedet i Norden og Europa, og for det norsk-svenske markedet for elsertifikater. Prognosene kan kjøpes enkeltvis eller gjennom abonnementer med oppdateringer hvert kvartal. Den europeiske kraftprisprognosen inkluderer Tyskland, Frankrike, UK, Nederland og Belgia; mens den nordiske inkluderer alle prisområder i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Alle prognoser leveres med timespriser og oppnådd kraftpris for vind- og solkraft. Følg lenkene under for ytterligere informasjon om våre prisprognoser.

Nordisk kraftprisprognose >>

Europeisk kraftprisprognose >>

Prisprognose for elsertifikatmarkedet >>

Modellverktøy

THEMAs egenutviklede modelløsninger er et sentralt verktøy i vårt analysearbeid. Vi tilbyr også lisenser til våre modeller, inkludert vår anerkjente kraftmarkedsmodell TheMA. Modellen brukes av et bredt spekter av kunder over hele Europa. Følg lenkene under for ytterligere informasjon om våre modeller.

TheMA-modellen med moduler >>

THEMA’s elsertifikatmodell >>

Skreddersydde analyser og modeller

THEMA tilbyr skreddersydde analyser og modelleringsløsninger. Vi tilbyr støtte ved investeringsbeslutninger, PPA-analyser, støtte i due diligence prosesser, samfunnsøkonomiske vurderinger av investeringsprosjekter og spesialtilpassede modeller. Følg linken under for ytterligere informasjon om våre skreddersydde analyser og modeller.

Skreddersydde analyser og modeller >>