Marked

Hand of officer holding pen and pointing graph paper.There are graphs of glowing statistics on picture.

THEMA tilbyr markedsanalyser støttet av omfattende databaser og sofistikerte modelleringsverktøy. THEMAs egenutviklede modelløsninger er kjernen i våre prisprognoser og brukes av en rekke aktører i Europa. Vi har utviklet avanserte fundamentalmodeller for kraftmarkedet i Europa og det norsk-svenske elsertifikatmarkedet, i tillegg til skreddersydde modelløsninger på oppdrag for våre kunder.
THEMA har etter etableringen i 2010 utviklet seg til å bli en etterspurt prognose- og modelleringsleverandør for energisektoren i Norden og Europa, reflektert gjennom en voksende liste av europeiske kunder og modellbrukere.

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen markedsanalyse, fra prisprognoser for det nordiske og europeiske kraftmarkedet, samt markedet for elsertifikater, via skreddersydde analyser og rådgivning til avanserte modelløsninger, inkludert lisenser til vår anerkjente kraftmarkedsmodell TheMA.

Prisprognoser

THEMA tilbyr standard prisprognoser for kraftmarkedet i Norden og Europa, inkludert det Norsk -Svenske markedet for elsertifikater. Prognosene kan både kjøpes enkeltvis og gjennom abonnementer med oppdateringer hvert kvartal. Den europeiske kraftmarkedsprognosen inkluderer Tyskland, Frankrike, UK, Nederland og Belgia; mens den nordiske inkluderer alle prisområder i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Alle prognoser leveres med timespriser og oppnådd kraftpris for vind- og solkraft. Følg linkene under for ytterligere informasjon om våre prisprognoser.

Nordisk kraftprisprognose >>

Europeisk kraftprisprognose >>

Prisprognose for elsertifikatmarkedet >>

Modellverktøy

THEMAs egenutviklede modelløsninger er kjernen i vårt analysearbeid. Vi tilbyr også lisenser til våre modeller, inkludert vår anerkjente kraftmarkedsmodell TheMA. Modellen brukes av et bredt spekter av kunder over hele Europa. Følg linkene under for ytterligere informasjon om våre modeller.

TheMA-modellen med moduler >>

THEMA’s elsertifikatmodell >>

Skreddersydde analyser og modeller

THEMA tilbyr skreddersydde analyser og modelleringsløsninger for våre kunder. Vi tilbyr støtte ved investeringsbeslutninger, PPA-analyser, støtte i due diligence prosesser, samfunnsøkonomiske vurderinger av investeringsprosjekter og spesialtilpassede modeller. Følg linken under for ytterligere informasjon om våre skreddersydde analyser.

Skreddersydde analyser og modeller >>